Perigi Minda Utama: Muzik dalam pendidikan

Sunday, 4 December 2011

Muzik dalam pendidikan

Murid menyanyikan lagu sama ada sebagai set induksi, perkembangan atau penutup. Muzik di dalam pendidikan bebas dan guru boleh menggunakan muzik sekiranya mendapati murid kurang tumpuan semasa P&P. aktiviti ini biasanya dilakukan untuk kelas LINUS.

Nyanyian bukan sahaja sebagai hiburan, nyanyian juga boleh dijadikan sebagai latihan sebuta seperti huruf, nombor dan lain-lain. Setiap nyanyian boleh diselitkan isi-isi pelajaran untuk pengajaran yang berkaitan dengan tajuk.

No comments:

Post a Comment