Perigi Minda Utama: Contoh kertasKerja Minggu Bahasa

Saturday, 26 November 2011

Contoh kertasKerja Minggu Bahasa


SK. BANDAR TUN RAZAK (1)
CHERAS KUALA LUMPUR


MINGGU PANITIA BAHASA MELAYU
TARIKH :
31 Oktober 2011
 hingga
 4 November 2011


ANJURAN
PANITIA BAHASA MALAYSIA
SK. BANDAR TUN RAZAK (1)

KERTAS KERJA MINGGU BAHASA MELAYU
2011
1.0  PENDAHULUAN
Selaras dengan DasarPendidikan Kebangsaanyang termaktubdalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu  ialah matapelajaran teras semua sekolah rendah dan menengah. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, selaras dengan matlamat kurikulum Bahasa Melayu untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian. Maka Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Razak (1) menganjurkan Minggu Bahasa Melayu 2011.

2.0  RASIONAL
Sekolah menjadi wahana dalam usaha mendaulatkan dan memperkasakan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lantaran itu, pelbagai aktiviti mampu dijalankan bagi menarik penyertaan warga sekolah khasnya pelajar-pelajar agar lebih mahir berkomunikasi dan seterusnya melahirkan semangat cinta akan bahasa kebangsaan.

3.0  TEMA
“Bahasa Jiwa Bangsa”

4.0  MATLAMAT PROGRAM
Minggu Bahasa Melayu membimbing dan mempertingkatkan pengetahuan tentang aspek budaya sesuatu bahasa terutama dari segi kesantunan berbahasa.

5.0  OBJEKTIF PROGRAM
5.1  Mendedahkan keunikan BahasaMelayu dari pelbagai aspek.
5.2  Meningkatkan penghayatan terhadap kehalusan budaya disebalik kewujudan Bahasa Melayu
5.3  Menimbulkan minat dikalangan individu untuk menguasai Bahasa Melayu.
5.4  Melahirkan individu yang menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, dan semangat patriotik bertunjangkan Bahasa Melayu.

6.0  CADANGAN TARIKH DAN MASA PROGRAM
Tarikh ; 31 Oktober 2011 hingga 4 November 2011

7.0  TEMPAT
Sekolah Kebangsaan Bandar TunRazak (1)

8.0  PERASMIAN PEMBUKAAN
Pn Zakinah BT Ismail (Guru Besar SKBTR (1))

9.0  KUMPULAN SASARAN
Semua murid SKBTR (1)

10.0         KEWANGAN
Sila rujuk Lampiran 1
11.0         ORGANISASI
Sila rujuk Lampiran 2

12.0         SENARAI TUGAS
Sila rujuk Lampiran 3

13.0         AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM
Sila rujuk Lampiran 4

14.0         PENUTUP
Segala program yang dirancang adalah untuk mencapai objektif yang telah kemukakan. Semoga semua perancangan yang diatur mendapat pertimbangan dan kelulusan pihak tuan.
Sekian, terima kasih.                                                             

No comments:

Post a Comment