Perigi Minda Utama: Latihan Kata Ganda

Saturday, 26 November 2011

Latihan Kata Ganda


Kata ganda
1.  Kata ganda mesti diberi tanda sempang. ( - )
2. Kata ganda adalah kata yang diulang semula.
3. Contoh kata ganda
a) Meja-meja
b) Kerusi-kerusi
c) Rumah-rumah
d) Rama-rama
e) Kanak-kanak
4. Kata ganda separa
Dedaun, lelangit, lelaki, jejantas
5. Kata ganda berirama
 Kuih-muih, lauk-pauk, bengkang-bengkok
6. Kata ganda berimbuhan
Bersungguh-sungguh, tergaru-garu, berhati-hati


Latihan
1.  Setiap petang kami bermain _______ di padang.
2. Kita mestilah memandu kereta dengan ________.
3. Katak itu ________ di tepi kolam.
4. Mereka _________ di bawah pohon manga.
5. Sarang _________ bergantungan di rumah usang itu.
Melompat-lompat    layang-layang   labah-labah    Berhati-hati   berbual-bual

No comments:

Post a Comment